KISTERS Automation Server

KISTERS Automation Server to rozwiązanie oparte na serwerze do automatycznego przetwarzania i konwersji danych 3D.

Automation Server można zintegrować z dowolnym systemem PDM / PLM a także SAP.

Podstawowe zadania: Konwersja danych 3D i ich podgląd

KISTERS Automation Server może obejmować swym zakresem wiele scenariuszy użytkowania. Podstawą działania KISTERS Automation Server jest bazująca na systemie PDM konwersja rodzimych danych wsadowych 3D-CAD do formatów 3DViewStation 3DVS, 3D-PDF, JT oraz STEP. KISTERS Automation Server działa ze znaną z 3DViewStation znakomitą szybkością i niezawodnością.

Wykorzystanie miniaturek do podglądu listy wyników w systemach PLM ma większy sens niż renderowanie całych modeli 3D. Te obrazy podglądu są bezproblemowo wyświetlane jako tło przez KISTERS Automation Server.

Unikatowość KISTERS Automation Server: produkty wirtualne i ekstrakcja struktury produktu

Często w systemach PLM tylko poszczególne części są w formacie natywnym, a struktura jest zarządzana wirtualnie, a zatem jest dostępna tylko w bazie danych. Także w tym przypadku Serwer Automatyzacji KISTERS oferuje rozwiązanie, pozycjonując i wyrównując wszystkie części na serwerze, a następnie renderując wynikową strukturę. Wynik można wyeksportować w formacie STEP, JT lub 3D PDF (opcjonalnie z szablonami lub bez).

Czasami jednak struktura produktu danego zespołu musi być odczytywana automatycznie i tworzona jako natywna wersja w systemie PDM. Także w tym przypadku nie stanowi to problemu dla KISTERS Automation Server, gdzie specjalna funkcja konwertuje dane i przekazuje strukturę danych CAD w formacie XML.


Contact

Support Sales Viewer Kisters Picture

Sales Poland: +48 12 394 55 30

kisters@zetek.pl

  • Konwersja danych 3D-CAD do formatów: 3DVS, 3D-PDF, STEP, JT
  • Generowanie miniatur modeli 3D CAD
  • Tworzenie 3DVS, 3D-PDF, STEP z wirtualną strukturą produktu
  • Wykorzystanie szablonu 3D PDF
  • Przekazywanie metadanych z systemu PLM do PDF
  • Ekstrakcja struktury produktu złożeń CAD

Opisy naszych produktów przedstawiają zazwyczaj maksymalną ich funkcjonalność. Informacje na temat dostępnych opcji i konfiguracji można uzyskać w naszym dziale handlowym. Treści mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.